Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/04/2013

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:31/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:09/04/2013
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Văn bản đính kèm: