Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/07/2012

Loại văn bản:Pháp lệnh
Số văn bản:26/2005/PL-UBTVQH11
Cơ quan ban hành:Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ban hành ngày:16/07/2012
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11
Văn bản đính kèm: