Nghị định số 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/06/2007

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:112/2007/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:26/06/2007
Lĩnh vực:Thể thao
Trích yếu:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thể dục, thể thao
Văn bản đính kèm: