Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 16/07/2012

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:07/2012/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ban hành ngày:16/07/2012
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Việc hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Văn bản đính kèm: