Nghị định số 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/09/2011

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:87/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:27/09/2011
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh
Văn bản đính kèm: