Luật số 40/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 23/11/2009

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:40/2009/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:23/11/2009
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Luật khám bệnh, chữa bệnh
Văn bản đính kèm: