Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/04/2010

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:37/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:07/04/2010
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Văn bản đính kèm: