Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/10/2012

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:75/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:03/10/2012
Lĩnh vực:Khiếu nại tố cáo
Trích yếu:Chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
Văn bản đính kèm: