Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/04/2012

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:33/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:13/04/2012
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Văn bản đính kèm: