Nghị định số 32/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/04/2012

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:32/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:12/04/2012
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Văn bản đính kèm: