Nghị định số 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/01/2012

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:01/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:04/01/2012
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đính kèm: