Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 11/02/2010

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:07/2010/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:11/02/2010
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
Văn bản đính kèm: