Thông tư số 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2009

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:245/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:31/12/2009
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Văn bản đính kèm: