Luật số 03/2007/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 21/11/2007

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:03/2007/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:21/11/2007
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
Văn bản đính kèm: