Luật số 28/2001/QH10 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2001

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:28/2001/QH10
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:29/06/2001
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Di sản Văn hóa
Văn bản đính kèm: