Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 13/11/2008

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:23/2008/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:13/11/2008
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Luật Giao thông đường bộ
Văn bản đính kèm: