Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/06/2009

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:52/2009/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:03/06/2009
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Văn bản đính kèm: