Nghị định số 76/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/11/2023 V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:76/2023/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/11/2023
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Văn bản đính kèm: