Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 30/10/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:13/2023/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ban hành ngày:30/10/2023
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Văn bản đính kèm: