Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/12/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:104/2022/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:21/12/2022
Lĩnh vực:Chính sách
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Văn bản đính kèm: