Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2022 V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:131/2022/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:31/12/2022
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
Văn bản đính kèm: