Quyết định số 375/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19/01/2023 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:375/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành ngày:19/01/2023
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Văn bản đính kèm: