Thông tư số 25/2022/ TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/12/2022 V/v Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:25/2022/ TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành ngày:30/12/2022
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Văn bản đính kèm: