Luật số 16/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 15/11/2017 V/v Luật Lâm nghiệp;

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:16/2017/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:15/11/2017
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Luật Lâm nghiệp;
Văn bản đính kèm: