Quyết định số 150/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 13/01/2023 V/v QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:13/01/2023
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản đính kèm: