Nghị định số 99/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/11/2022 V/v Về đăng ký biện pháp bảo đảm

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:99/2022/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:30/11/2022
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Văn bản đính kèm: