Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/07/2020 V/v Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:87/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:28/07/2020
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Văn bản đính kèm: