Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 V/v Quy định một số Điều và Biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:124/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:19/10/2020
Lĩnh vực:Khiếu nại tố cáo
Trích yếu:Quy định một số Điều và Biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Văn bản đính kèm: