Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 26/10/2022 V/v Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại văn bản:Nghị quyết
Số văn bản:19/2022/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Ban hành ngày:26/10/2022
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: