Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 23/02/2022 V/v Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:10/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:23/02/2022
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: