Quyết định số 1582 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 01/07/2020 V/v Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:1582 /QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:01/07/2020
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản đính kèm: