Quyết định số 2001 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 13/08/2021 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:2001 /QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:13/08/2021
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: