Quyết định số 2251 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/10/2018 V/v Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:2251 /QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:11/10/2018
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: