Quyết định số 427/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/02/2022 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:427/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:11/02/2022
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản đính kèm: