Quyết định số 677/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/03/2022 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:677/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:17/03/2022
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản đính kèm: