Thông tư số thông tư số 94/2021/TT- BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 02/11/2021 V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:thông tư số 94/2021/TT- BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:02/11/2021
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
Văn bản đính kèm: