Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/12/2021 V/v quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:119/2021/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:24/12/2021
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
Văn bản đính kèm: