Nghị định số số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:số 08/2022/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:10/01/2022
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Văn bản đính kèm: