Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020 V/v Luật Bảo vệ môi trường

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:72/2020/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:17/11/2020
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Luật Bảo vệ môi trường
Văn bản đính kèm: