Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/12/2021 V/v quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:114/2021/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:16/12/2021
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
Văn bản đính kèm: