Thông tư số Thông tư số 112 của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/12/2021 V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:Thông tư số 112
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:15/12/2021
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản
Văn bản đính kèm: