Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 10/12/2021 V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại văn bản:Nghị quyết
Số văn bản:35/2021/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Ban hành ngày:10/12/2021
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản đính kèm: