Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/12/2020 V/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:148/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:18/12/2020
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Văn bản đính kèm: