Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/03/2021 V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:15/2021/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:03/03/2021
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Văn bản đính kèm: