Thông tư số 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/11/2020 V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:101/2020/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:23/11/2020
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
Văn bản đính kèm: