Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 07/07/2021 V/v Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:23/2021/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:07/07/2021
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Văn bản đính kèm: