Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 V/v Luật Đầu tư

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:61/2020/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:17/06/2020
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:Luật Đầu tư
Văn bản đính kèm: