Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09/04/2021 V/v Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:03/2021/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành ngày:09/04/2021
Lĩnh vực:Kế hoạch - Đầu tư
Trích yếu:Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Văn bản đính kèm: