Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2019 V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, chống tham nhũng

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:59/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/07/2019
Lĩnh vực:Khiếu nại tố cáo
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, chống tham nhũng
Văn bản đính kèm: