Luật số 36/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2018 V/v Luật Phòng, chống tham nhũng

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:36/2018/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:20/11/2018
Lĩnh vực:Khiếu nại tố cáo
Trích yếu:Luật Phòng, chống tham nhũng
Văn bản đính kèm: